اجاره ویلا دریاکنار بابلسر در شمال
اجاره روزانه 270,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار بابلسر در شمال

متراژ
750
تعداد خواب
2
کد ملک
31
اجاره  ویلا در شهرک دریاکنار(شمال)
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار(شمال)

متراژ
80
تعداد خواب
2
کد ملک
152
ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
40
اجاره هتل آپارتمان در شهرک دریاکنار(2 خوابه)
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره هتل آپارتمان در شهرک دریاکنار(2 خوابه)

متراژ
1
تعداد خواب
2
کد ملک
24
اجاره ویلا استخردار در شهرک خزرشهر در شمال
اجاره روزانه 1,100,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شهرک خزرشهر در شمال

متراژ
900
تعداد خواب
4
کد ملک
169
اجاره ویلا استخردار در شهرک دریاکنار بابلسر در شمال
اجاره روزانه 1 ویلا اجاره سالانه رفته است.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در شهرک دریاکنار بابلسر در شمال

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
170
اجاره ویلا ساحلی  در شمال
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در شمال

متراژ
180
تعداد خواب
2
کد ملک
173
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 470,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
174
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
175
اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی
اجاره روزانه 700,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر جنوبی

متراژ
700
تعداد خواب
4
کد ملک
176
اجاره ویلا 4 خواب در صفاییه بابلسر روبروی شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا 4 خواب در صفاییه بابلسر روبروی شهرک دریاکنار

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
177
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
130
تعداد خواب
3
کد ملک
178
اجاره ویلا 3 خواب در منطقه صفاییه در بابلسر روبروی شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا 3 خواب در منطقه صفاییه در بابلسر روبروی شهرک دریاکنار

متراژ
300
تعداد خواب
3
کد ملک
179
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
85
تعداد خواب
2
کد ملک
180
اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
1,000
تعداد خواب
3
کد ملک
181
اجاره ویلا در دریاکنار
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار

متراژ
110
تعداد خواب
3
کد ملک
183
اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز در دریاکنار)
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز در دریاکنار)

متراژ
95
تعداد خواب
3
کد ملک
184
اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز با پنت هاوس)
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار(3 خواب آپارتمانی نوساز با پنت هاوس)

متراژ
130
تعداد خواب
3
کد ملک
185
اجاره ویلا در خزرشهر(خزرشهر شمالی , سه خواب , با بیلیارد)
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر(خزرشهر شمالی , سه خواب , با بیلیارد)

متراژ
170
تعداد خواب
3
کد ملک
186
اجاره ویلا در دریاکنار(سه خواب)
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار(سه خواب)

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
187
اجاره ویلا دو خواب در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 230,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دو خواب در شهرک دریاکنار

متراژ
90
تعداد خواب
2
کد ملک
188
اجاره ویلا در شمال
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
189
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار در شمال

متراژ
110
تعداد خواب
3
کد ملک
190
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
192
اجاره ویلا در شهرک دریاسر در بابلسر
اجاره روزانه 380,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاسر در بابلسر

متراژ
800
تعداد خواب
3
کد ملک
193
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
194
اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 600,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
80
تعداد خواب
2
کد ملک
195
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار با بیلیارد
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا ساحلی در شهرک دریاکنار با بیلیارد

متراژ
100
تعداد خواب
3
کد ملک
196
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شهرک خانه دریا
اجاره روزانه 1 ویلا سالانه اجاره رفته است.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شهرک خانه دریا

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
198
اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شمال : ویلا در بابلسر(اجاکسر روبروی شهرک دریاکنار)
اجاره روزانه 300,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شمال : اجاره ویلا در شمال : ویلا در بابلسر(اجاکسر روبروی شهرک دریاکنار)

متراژ
200
تعداد خواب
3
کد ملک
199
اجاره ویلا در دریاکنار - بابلسر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در دریاکنار - بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
200
اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
171
اجره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
1
تعداد خواب
3
کد ملک
168
  اجاره ویلا در خزرشهر
اجاره روزانه 500,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
3
کد ملک
167
اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال
اجاره روزانه 750,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا استخردار در سرخرود محمودآباد در شمال

متراژ
250
تعداد خواب
3
کد ملک
166
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر
اجاره روزانه 400,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

متراژ
900
تعداد خواب
3
کد ملک
164
اجاره ویلا در شهرک خانه دریا در شمال
اجاره روزانه 1 برای استعلام قیمت تماس بگیرید.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خانه دریا در شمال

متراژ
650
تعداد خواب
3
کد ملک
161
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

متراژ
180
تعداد خواب
3
کد ملک
160
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

متراژ
200
تعداد خواب
2
کد ملک
159
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 290,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
158
اجاره ویلا آپارتمانی در شهر سرخرود در شمال
اجاره روزانه 150,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا آپارتمانی در شهر سرخرود در شمال

متراژ
80
تعداد خواب
2
کد ملک
154
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 480,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار در شمال

متراژ
450
تعداد خواب
3
کد ملک
153
اجاره ویلا شهرک دریاکنار در بابلسر
اجاره روزانه 370,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا شهرک دریاکنار در بابلسر

متراژ
400
تعداد خواب
3
کد ملک
149
اجاره ویلا دریاکنار در شمال
اجاره روزانه 280,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار در شمال

متراژ
400
تعداد خواب
2
کد ملک
148
اجاره ویلا دریاکنار
اجاره روزانه 250,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار

متراژ
150
تعداد خواب
2
کد ملک
135
اجاره ویلا در خانه دریا
اجاره روزانه 420,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در خانه دریا

متراژ
500
تعداد خواب
3
کد ملک
127
اجاره ویلا دریاکنار بابلسر
اجاره روزانه 220,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا دریاکنار بابلسر

متراژ
70
تعداد خواب
1
کد ملک
122
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 190,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
55
تعداد خواب
1
کد ملک
121
اجاره ویلا در شهرک دریاسر در شمال
اجاره روزانه 350,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاسر در شمال

متراژ
700
تعداد خواب
3
کد ملک
120
اجاره ویلا در فریدونکنار در شمال
اجاره روزانه 170,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در فریدونکنار در شمال

متراژ
100
تعداد خواب
2
کد ملک
119
اجاره ویلا در شهرک دریاکنار
اجاره روزانه 190,000 تومان. ایام عادی و خلوت سال.
اجاره

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار

متراژ
80
تعداد خواب
1
کد ملک
117
اجاره ویلا